การผลิตลดต้นทุนสินค้า - หลักการของโตโยต้าที่มีฟังก์ชั่นการสร้างแบบจำลอง
สิ่งที่จำเป็นคือเราต้องรู้เกี่ยวกับมัน
เริ่มต้นการใช้งาน 6 หัวใจหลักของกี่ผลิตแบบลีน เพื่อเป้าหมายการลดต้นทุนที่ไห้ผลกระทบระดับสูง
โดยการคาดการการเร่งการเพิ่มระดับของ ROI ของทุกสิ่ง / เพื่อเป้าหมายเพิ่มประสิทธิผลของโครงการระดับสูง
และเปิดเผย OEE (การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ) ที่ ถูกซ่อนอยู่ และ ไอเดียการลดต้นทุนต่างๆ ที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีมันอยู่

rel2 (การควบคุมมลพิษระดับสอง) ผลลัพการผสมผสานระหว่าง ERP (การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม)/MES (ระบบการคำนวณที่ใช้ในการผลิตแบบเรียลไท)

ทดลองฟรี 10 วัน (สำหรับผู้ใช้ระดับทั่วไป) ,TPM(ระบบการบำรุงรักษาของทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเครื่องจักรอุปกรณ์ ) ,หัวใจหลัก 6อย่างของการผลิตแบบลีน TQM (การบริหารหรือวิธีการจัดการที่จะให้ได้มาซึ่งงานหรือบริการที่มีคุณภาพ) ทั้งหมดนี้คือหนทางสู้ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม


ชมการผลิตแบบลีวัด ROI หรือ ชมทางโตโยต้า หรือ LEANMAP

3 เหตุผลหลักที่ทำให้เหล่าผู้ผลิตต้องการ แอพตัวนี้

  • พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาตร์ และช่วยไห้การวางแผนการลดต้นทุนง่ายดายขึ้น ด้วยสูตรสำเร็จในการคำนวนเพื่อหาต้นทุนเฉพาะของค่าความเสี่ยงOEE.
  • รวมไปถึงระบบที่ช่วยในการแนะนำวิธีการในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปติบัติงานของผู้ประกอบการ เพื่อสิทธิ์ขาดในการควบคุมราคาต้นทุนและลดต้นทุนการผลิต.
  • มีความแม่นยำถึง 100% เมื่อเทียบกับระบบการคำนวนต้นทุนแบบมาตรฐานและรูปแบบพื้นฐานของการคำนวณต้นทุนตามวิธีการปกติ และมันยังเหมาะสำหรับการใช้ในการกำหนดราคาเป็นอย่างมาก.

ความจริง

เปรียบเทียบความคิดเห็น โมเดลการคิดต้นทุนแบบABC (การคิดต้นทุนจากการกระทำ) โมดูลการคิดต้นทุนแบบลีน (เพื่อมเพิ่มศักยภาพการลดต้นทุน) (การกำหนดเป้าหมายของต้นทุนตามแบบโตโยต้าหรือTCM)
1. การจัดแนวทางกิจกรรมการปรับปรุง . ต้นทุนของการสูญเสียในระบบมีความสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้าง ของกาดขาดทุนและการเสียโอกาศตามระบบ OEE. ต้นทุนของการสูญเสียในระบบ เป็นไปตามแนวทางในเชิงคู่ขนานกับ กาดขาดทุนและการเสียโอกาศตามระบบ OEE โดยแยกจากกันเป็นเอกภาพ.
2. ความแม่นยำของกลยุทธ์การตั้งราคา เป็นดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายโรงงานของไลผลิต ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ระบบการคำนวนต้นทุนแบบพื้น เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการกำหนดราคา. สามารถเป็นดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายโรงงานของไลผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แม่นยำอย่างมาก และสามารถใช้เป็นตัวกำหนดราคาที่เชือ่ถือได้.
3. การดำเนินงานอย่างมั่นคงตามมาตรฐาน. ใช้เวลา และมีโอกาศที่จะเกิดข้อผิดพลาดซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมการดำเนินการของระบบ. ใช้รูปแบบสูตรคำนวนพื้นฐานตามระบบ การวัดความสูญเสียตามระบบโครงสร้าง OEE (คน ,การจัดการองกรณ์ และการเสื่อมของเครื่องจักร).
4. ความยากง่ายสำหรับผู้ใช้ มีความซับซ้อนค่อนข้างสูง ยากที่จะเข้าใจสำหรับผู้ใช้งาน. ง่ายที่จะเรียนรู้ในระดับพื้นฐานและทั้ง่ายต่อการปรับตัวทั้งในด้านระบบและตัวผลิตภัณฑ์.
5. ความสัมพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงซอฟแวร์ ต้นทุนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของระบบ. ง่ายที่จะประคับประคองและปรับเปลี่ยนตามระบบที่เปลี่ยนไป.