การติดต่อกลับ

อธิบายเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวคุณและเราจะติดต่อกลับไป.

มีปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับการวัด RIO ของโครงการปรับปรุงใน LEAN 6S หรือ TQMไหม?

จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายโดย 10% ในปีถัดไป แต่ไม่ได้มีเครื่องมือในการวางแผนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างแม่นยำใช่ไหม?

จะแปลงการสูญเสีย OEE หรือ LEAN 6Sของโครงการปรับปรุงให้เป็นราคาได้อย่างไร?
หากบริษัทของฉันต้องการที่จะลดค่าใช้จ่าย 10% จะทีวิธีการไหนที่ฉันสามารถวางแผนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ?
ฉันต้องการคู่มือการใช้และทดลองใช้ฟรี 10 วัน.