4 ขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนการสูญเสียของระบบOEE เป็นต้นทุน

ผู้จัดการต้องการจะทราบถึงหากว่าวิศวกรของเขานั้นถามถึง การใช้เงิน 30,000 USE ลงทุนเพิ่มผลการผลิตตาก 95%ไปเป็น99% ซึ่งคำถามก็คือมันจะให้ผลตอบแทนในส่วนของเงินลงทุนกลับมาได้เมื่อไหร่.

ผ่านระบบการผลิตแบบลีนนี้ เขาได้ทราบว่าเขาสามารถที่จะแบ่งซอยการลงทุน ทุก 0.10147 USD ต่อ1 ยูนิต ด้วยค่าปริมาณกางซึ่งเท่ากับ 930,000 ต่อMTH ,ค่า ROI ของมัน จะประมาณได้ มากกว่า 94,000 USD ต่อเดือน หรือมากกว่า 1ล้าน USD ต่อปี!!

ด้วยข้อมูลที่สำคัญตัวนี้ ,ทำไห้เราสามารถที่จะเลือกชะลอโปรเจคตัวอื่นที่มีผลกระทบน้อยกว่าและสนับสนุนโปรเจคนี้อย่างเต็มรูปแบบได้.

  1. ใช้โปรแกรมระบบต้นทุนลีนในโทรศัพท์มือถือ บนอินเตอร์เน็ต หรือบนเครือข่ายอินทราเน็ตของคุณ.

  2. ใส่ข้อมูล OEE เข้าไปยังเครื่องจักร.

  3. ใส่จำนวนของต้นทุนการผลิตชิ้นงาน.

  4. แปลง ค่าการสูญเสีย OEE ทั้งหมดแบบทันที เป็นต้นทุนการผลิตในอัตราที่เท่ากัน.